Entrada de dades

L'entrada de dades al SIAPJove es realitza a partir del formulari que va associat a cada un dels indicadors. 

La introducció de dades es pot fer en diversos moments. Sempre al sortir de l’aplicació convé guardar el treball fet

Un cop iniciada la introducció de dades l'indicador assenyalarà que ja està en procés. Un cop finalitzat, indicarà que s'ha completat, tot i que si es vol modificar es pot fer.